Biercewicz, M. (2022). Upadki jako częsty problem u osób starszych z chorobami neurologicznymi. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 11(3), 137–141. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.3.6