Ślusarz, R. (2022). Zastosowanie klinimetrii w praktyce pielęgniarki neurochirurgicznej. Doniesienia wstępne. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 11(3), 124–129. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.3.4