Rymkiewicz, A. (2022). Analiza satysfakcji z wykonywanej pracy pielęgniarek pracujących w oddziałach neurologii i neurochirurgii. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 11(3), 114–123. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.3.3