Kwiecień-Jaguś, K., Lach, D., Piotrkowska, R., Mędrzycka-Dąbrowska, W., & Kopeć, M. (2022). Analiza zaburzeń snu pośród personelu anestezjologicznego pracującego na bloku operacyjnym i oddziałach intensywnej terapii — badanie prospektywne, porównawcze z wykorzystaniem Ateńskiej Skali Bezsenności. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 11(3), 105–113. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.3.2