Kurta-Nowicka, A., & Jaracz, K. (2022). Pozytywne doświadczenia pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w czasie pandemii Covid-19. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 11(3), 99–104. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.3.1