Ślusarz, R. (2012). Skala Wydolności Funkcjonalnej (FCS) w praktyce pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 1(1), 35–40. Pobrano z https://apcz.umk.pl/PNIN/article/view/39233