Wilkiewicz, M., Smelkowska, A., Jaracz, K., Grabowska-Fudala, B., & Pniewska, J. (2013). Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym w trakcie leczenia immunomodulacyjnego lekami pierwszego rzutu. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 2(5), 223–227. Pobrano z https://apcz.umk.pl/PNIN/article/view/38851