Grabinska, M. ., Kurylak, A. ., & Barczykowska, E. . (2014). Sposoby opisywania stopnia niepełnosprawności motorycznej, klasyfikacji umiejętności codziennej komunikacji oraz oceny jakości życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 3(4), 183–187. https://doi.org/10.15225/PNN.2014.3.4.6