Lorencowicz, R. ., Krasa, . A. ., Jasik, J. ., & Turowski, K. . (2015). Wpływ wczesnego intensywnego leczenia neurologicznego na rokowania powrotu do pełnej wydolności funkcjonalnej pacjentów po udarze mózgu. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 4(1), 13–18. https://doi.org/10.15225/PNN.2015.4.1.2