Ziejka, K. ., Skrzypek-Czerko, M. ., & Karłowicz, A. . (2015). Znaczenie rehabilitacji poudarowej dla poprawy stanu funkcjonalnego chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 4(4), 178–183. https://doi.org/10.15225/PNN.2015.4.4.6