Karłowicz, A. ., & Ziejka, K. . (2015). Problemy pielęgnacyjne u pacjenta z zespołem ALS — studium przypadku. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 4(4), 170–177. https://doi.org/10.15225/PNN.2015.4.4.5