Kadučáková, H. . (2015). Wpływ opieki nad upośledzonym dzieckiem na funkcjonowanie rodziny. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 4(4), 158–161. https://doi.org/10.15225/PNN.2015.4.4.3