Biercewicz, M. ., Filipska, K., Rybka, M. ., Haor, . B. ., Głowacka, M. ., & Kędziora-Kornatowska, K. . (2016). Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą Parkinsona — opis przypadku. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 5(4), 156–161. https://doi.org/10.15225/PNN.2016.5.4.5