Antczak, A. ., Filipska, K. ., & Raszka, A. . (2017). Problemy pielęgnacyjne pacjenta po przebytym udarze mózgu — opis przypadku. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 6(1), 28–32. https://doi.org/10.15225/PNN.2017.6.1.5