Fidecki, W. ., Wysokiński, M. ., Wrońska, I. ., Kulina, D. ., Kędziora-Kornatowska, K. ., Sienkiewicz, Z. ., Massalska, K. ., Mąkosa, J. ., & Zalewski, A. . (2017). Ocena pacjentów neurogeriatrycznych za pomocą skali NOSGER. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 6(1), 20–25. https://doi.org/10.15225/PNN.2017.6.1.3