Ziejka, K. D. ., Nyka, W. ., Chwojnicki, K. ., Skrzypek-Czerko, M. ., & Kasprzak, P. . (2017). Czynniki związane z poprawą funkcjonalną chorych po udarze niedokrwiennym mózgu oraz wartość rokownicza skal oceny stanu funkcjonalnego. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 6(1), 11–19. https://doi.org/10.15225/PNN.2017.6.1.2