Trochimczyk, A. ., Chorąży, M. ., & Snarska, K. K. . (2017). Analiza jakości życia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 6(2), 44–54. https://doi.org/10.15225/PNN.2017.6.2.1