Harmancı, P. (2022). Analiza czynników wpływających na depresję i stan poznawczy u osób starszych. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 11(1), 14–21. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.1.3