Fidecki, W. ., Wysokiński, M. ., Sienkiewicz, Z., Van Damme-Ostapowicz, K. ., & Dziedzic, B. . (2022). Ocena ryzyka demencji wśród osób starszych w praktyce pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 11(1), 27–30. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.1.5