Chełminiak, Łukasz ., Siemiński, M. ., Skrzypek-Czerko, M. ., & Roszmann, A. . (2018). Zespół niespokojnych nóg w praktyce pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 7(4), 166–172. https://doi.org/10.15225/PNN.2018.7.4.6