Filipska, K. ., Wolska, D. ., Haor, B. ., & Antczak-Komoterska, A. . (2018). Samoocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach zachowawczych i zabiegowych. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 7(4), 155–159. https://doi.org/10.15225/PNN.2018.7.4.4