Królikowska, A. ., Gołębiewska, A. ., Jabłońska, R. ., Haor, B. ., Filipska, K. ., & Ślusarz, R. . (2019). Przejawy niepełnosprawności wśród pielęgniarek aktywnych zawodowo spowodowane bólami kręgosłupa. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 8(1), 16–22. https://doi.org/10.15225/PNN.2019.8.1.3