Franek, G. ., Bieniak, . M. ., & Cieślik, A. . (2019). Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 8(3), 95–101. https://doi.org/10.15225/PNN.2019.8.3.1