Snarska, K. ., Chmur, E. ., & Dolińska, C. . (2020). Analiza epidemiologiczna występowania chorób odkleszczowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Podlaskim. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 9(2), 51–58. https://doi.org/10.15225/PNN.2020.9.2.1