Kalandyk, H. ., & Dyndur, J. . (2020). Wiedza studentów kierunku pielęgniarstwa na temat jakości życia chorych po udarze mózgu. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 9(4), 132–137. https://doi.org/10.15225/PNN.2020.9.4.2