(1)
Pawlak, A.; Marciniec, K.; Szczypińska, Z. Ocena Zmian Psychopatologicznych I Funkcjonowania Psychicznego U pacjentów Ze Stwardnieniem Rozsianym – przegląd Literatury. PNN 2023, 12, 177-182.