(1)
Ślusarz, R. Zastosowanie Klinimetrii W Praktyce pielęgniarki Neurochirurgicznej. Doniesienia wstępne. PNN 2022, 11, 124-129.