(1)
Kwiecień-Jaguś, K.; Lach, D.; Piotrkowska, R.; Mędrzycka-Dąbrowska, W.; Kopeć, M. Analiza Zaburzeń Snu pośród Personelu Anestezjologicznego pracującego Na Bloku Operacyjnym I oddziałach Intensywnej Terapii — Badanie Prospektywne, porównawcze Z Wykorzystaniem Ateńskiej Skali Bezsenności. PNN 2022, 11, 105-113.