(1)
Kurta-Nowicka, A.; Jaracz, K. Pozytywne doświadczenia pielęgniarek I pielęgniarzy pracujących W Czasie Pandemii Covid-19. PNN 2022, 11, 99-104.