(1)
Ślusarz, R. Skala Wydolności Funkcjonalnej (FCS) W Praktyce pielęgniarskiej. PNN 2012, 1, 35-40.