(1)
Grabinska, M. .; Kurylak, A. .; Barczykowska, E. . Sposoby Opisywania Stopnia niepełnosprawności Motorycznej, Klasyfikacji umiejętności Codziennej Komunikacji Oraz Oceny jakości życia Dzieci Z mózgowym porażeniem dziecięcym. PNN 2014, 3, 183-187.