(1)
Lorencowicz, R. .; Krasa, . A. .; Jasik, J. .; Turowski, K. . Wpływ Wczesnego Intensywnego Leczenia Neurologicznego Na Rokowania Powrotu Do pełnej wydolności Funkcjonalnej pacjentów Po Udarze mózgu. PNN 2015, 4, 13-18.