(1)
Ziejka, K. .; Skrzypek-Czerko, M. .; Karłowicz, A. . Znaczenie Rehabilitacji Poudarowej Dla Poprawy Stanu Funkcjonalnego Chorych Z Udarem Niedokrwiennym mózgu. PNN 2015, 4, 178-183.