(1)
Karłowicz, A. .; Ziejka, K. . Problemy pielęgnacyjne U Pacjenta Z zespołem ALS — Studium Przypadku. PNN 2015, 4, 170-177.