(1)
Kadučáková, H. . Wpływ Opieki Nad upośledzonym Dzieckiem Na Funkcjonowanie Rodziny. PNN 2015, 4, 158-161.