(1)
Biercewicz, M. .; Filipska, K.; Rybka, M. .; Haor, . B. .; Głowacka, M. .; Kędziora-Kornatowska, K. . Problemy pielęgnacyjne pacjentów Z Chorobą Parkinsona — Opis Przypadku. PNN 2016, 5, 156-161.