(1)
Antczak, A. .; Filipska, K. .; Raszka, A. . Problemy pielęgnacyjne Pacjenta Po Przebytym Udarze mózgu — Opis Przypadku. PNN 2017, 6, 28-32.