(1)
Ziejka, K. D. .; Nyka, W. .; Chwojnicki, K. .; Skrzypek-Czerko, M. .; Kasprzak, P. . Czynniki związane Z Poprawą Funkcjonalną Chorych Po Udarze Niedokrwiennym mózgu Oraz wartość Rokownicza Skal Oceny Stanu Funkcjonalnego. PNN 2017, 6, 11-19.