(1)
Trochimczyk, A. .; Chorąży, M. .; Snarska, K. K. . Analiza jakości życia pacjentów Po Udarze Niedokrwiennym mózgu. PNN 2017, 6, 44-54.