(1)
Harmancı, P. Analiza czynników wpływających Na Depresję I Stan Poznawczy U osób Starszych. PNN 2022, 11, 14-21.