(1)
Fidecki, W. .; Wysokiński, M. .; Sienkiewicz, Z.; Van Damme-Ostapowicz, K. .; Dziedzic, B. . Ocena Ryzyka Demencji wśród osób Starszych W Praktyce pielęgniarskiej. PNN 2022, 11, 27-30.