(1)
Filipska, K. .; Wolska, D. .; Haor, B. .; Antczak-Komoterska, A. . Samoocena obciążenia układu mięśniowo-Szkieletowego pielęgniarek Zatrudnionych W oddziałach Zachowawczych I Zabiegowych. PNN 2018, 7, 155-159.