(1)
Królikowska, A. .; Gołębiewska, A. .; Jabłońska, R. .; Haor, B. .; Filipska, K. .; Ślusarz, R. . Przejawy niepełnosprawności wśród pielęgniarek Aktywnych Zawodowo Spowodowane bólami kręgosłupa. PNN 2019, 8, 16-22.