(1)
Snarska, K. .; Chmur, E. .; Dolińska, C. . Analiza Epidemiologiczna występowania chorób Odkleszczowych W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej W Bielsku-Podlaskim. PNN 2020, 9, 51-58.