[1]
Pawlak, A., Marciniec, K. i Szczypińska, Z. 2023. Ocena zmian psychopatologicznych i funkcjonowania psychicznego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – przegląd literatury. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne. 12, 4 (grudz. 2023), 177–182. DOI:https://doi.org/10.15225/PNN.2023.12.4.5.