[1]
Grabinska, M. , Kurylak, A. i Barczykowska, E. 2014. Sposoby opisywania stopnia niepełnosprawności motorycznej, klasyfikacji umiejętności codziennej komunikacji oraz oceny jakości życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne. 3, 4 (cze. 2014), 183–187. DOI:https://doi.org/10.15225/PNN.2014.3.4.6.