[1]
Ziejka, K.D. , Nyka, W. , Chwojnicki, K. , Skrzypek-Czerko, M. i Kasprzak, P. 2017. Czynniki związane z poprawą funkcjonalną chorych po udarze niedokrwiennym mózgu oraz wartość rokownicza skal oceny stanu funkcjonalnego. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne. 6, 1 (cze. 2017), 11–19. DOI:https://doi.org/10.15225/PNN.2017.6.1.2.