[1]
Trochimczyk, A. , Chorąży, M. i Snarska, K.K. 2017. Analiza jakości życia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne. 6, 2 (cze. 2017), 44–54. DOI:https://doi.org/10.15225/PNN.2017.6.2.1.