[1]
Harmancı, P. 2022. Analiza czynników wpływających na depresję i stan poznawczy u osób starszych. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne. 11, 1 (mar. 2022), 14–21. DOI:https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.1.3.