1.
PTASZYŃSKI, Radosław. Kampania antysemicka w środowisku lekarzy Szczecina 1967–1968. Przypadek Jerzego Gelbera. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały [online]. 9 grudzień 2020, nr 18, s. 305–325. [udostępniono 27.9.2023]. DOI 10.12775/Polska.2020.11.